Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: © NTP - Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային Կենտրոն

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայտարարություն՝ ժամանկավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար Ֆինանասատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի գնումների մասնագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար Հիմնական գործառույթներ՝ -Իրականացնել գնումների պլանավորման և իրականացման աշխատանքներ, -Իրականացնել կազմակերպության կարիքների համար գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի կազմման և մշակման աշխատանքներ -Իրականացնել գնման ընթացակարգերի պատշաճ կազամկերպում, -Ներկայացնել համակարգման վերաբերյալ առաջարկություններ, -Տիրապետել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին և այլ գործող նորմատիվ իրավական ակտերին, -Իրականացնել աշխատեղի նկարագրով նախատեսված գործառույթներ: Ներկայացվող թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար ներկայացվող պահանջներ՝ -Բարձրագույն կրթություն, -Գնումների մասնագետի որակավորում, -Առնվազ 3 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 1 տարին մասնագիտական աշխատանքային փորձ, -Լեզուների իմացություն՝ հայերենի ազատ տիրապետում, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, Գործարար որակները և գիտելիքների շրջանակը -Տիրապետել «Քաղաքացիական օրենսգրքին», «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին, համապատասխան որոշումներին և իր լիազորությունների հետ կապված նորմատիվ իրավական ակտերին, -Հաղորդակցվելու կարողություն, - Համագործակցելու և բանակացելու կարողություն, -Թիմում աշխատելու ունակություն, - Ճկունություն Աշխատանքի վայրը ՀՀ, ք.Աբովյան, Արզնու խճ. 10 ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ -Դիմում հարցազրույցին մասնակցելու համար (լրացվում է տեղում) -Բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի պատճենը/պատճեներ -Համապատասխան մարմիններից աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանքներ, -Արական սեռի անձինք՝ զինվորական գրքույքի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք, -Մեկ լուսանկար 3×4 չափի, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը, սոցիալական քարտի պատճենը կամ հանրային ծառայության համարանիշ ունենալու մասին տեղեկանք Փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 10:00-15:00: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2019 թվականի նոյեմբերի 22-ը: Մրցույթը տեղի կունենա սույն թվականի նոյեմբերի 26-ին «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում, հասցե՝ ք. Աբովյան, Արզնու խճ. 10 Հարցերի դեպքում զանգահարել անձնակազմի կառավարման բաժին՝ (0222)-2-04-48 հեռախոսահամարով:

Առաջին սեմինարը կայացել է նոյեմբերի 5-ին և 6-ին, որին ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ի, Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի ՏԲ մասնագետները: Տուբերկուլոզի կառավարման ոլորտում վերջին հինգ տարիների ընթացքում ԱՀԿ-ի կողմից սահմանվել են միջազգային փաստարկում ունեցող նոր ուղղվածություններ, որոնց ներդրումը վերաբերվում է ՏԲ-ի հայտնաբերմանը և բուժմանը, ընթացիկ վերահսկողությանը և ծրագրային կառավարման ոլորտին: Այս հրամայականների համատեքստում ՀՀ Տուբերկուլոզի ազգային կենտրոնը, ՀՀ ԱՆ Գլոբալ հիմանադրամի աջակցությամբ իրականացնում է ՏԲ մասնագետների գիտագործնական սեմինարների շարք, որոնք իրականացվելու են ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ում, Գյումրիում և Սիսիանում ընդգրկելով տարածաշրջանային ՏԲ հաստատությունների մասնագետներին: «Տուբերկուլոզի (ՏԲ) կառավարման 2016-2020թթ ծրագրի ռազմավարությունը: ՀՀ-ում ՏԲ հայտնաբերման, բուժման և ընթացիկ վերահսկողության վարման արդի մոտեցումները և նրանց ներդրումը» թեմայով գիտագործնական սեմինարը ՀՀ ԱՆ թիվ 728-Լ որոշմամբ մասնակիցներին շնորհվելու է ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ:

📢Նոյեմբերի 1-ին, ժամը 16։00-ին առողջապահության նախարարության ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում կխոսի ԱՆ թոքաբանության և տուբերկուլոզի գծով խորհրդատու Լուսինե Եղիազարյանը։ Մասնագետը կներկայացնի ոլորտը` անդրադառնալով հետևյալ հարցերին. ✅Տուբերկուլոզի փոխանցման ուղիները ✅Տուբերկուլոզի կլինիկական ախտանիշները և վաղաժամ հայտնաբերումը ✅Տուբերկուլոզի կանխարգելիչ միջոցները ✅Տուբերկուլոզը (ՏԲ) որպես բուժելի հիվանդություն՝ առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող ՏԲ դեմ պայքարի Ազգային ծրագրի շրջանակներում։

Հոկտեմբերի 30-ին ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնում ավարտվեց ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի ավագ բուժաշխատողների համար նախատեսված «ՄԻԱՎ վարակի արդիական հարցեր» խորագրով եռօրյա թեմատիկ ցիկլը, որի արդյունքներով «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի դիսպանսեր հսկողության և նեղ մասնագիտական օգնության բաժնի բժիշկ-ֆթիզիատոր Ռուզաննա Վովայի Գրիգորյանին և վիրաբուժական բաժանմունքի բժիշկ-ֆթիզիատոր Նարինե Ռուստամի Բեգլարյանին շնորհվեցին 13 տեսական և 3 գործնական ՇՄԶ կրեդիտ:

✅Յուրաքանչյուր կազմակերպության համար կարևոր է իր աշխատակիցների առողջությունը։ ✅Մենք կապահովենք նրանց հետազոտության կազմակերպումը հենց Ձեզ մոտ։ ✔ Թոքերի հիվանդությունների վաղ հայտնաբերում • տուբերկուլոզ • սարկոիդոզ • նորագոյացություններ • թոքաբորբ • թոքամզաբորբ (պլևրիտ) • բուշտ (կիստա) և այլն ✔ Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ ✔ Միջնորմի հիվանդություններ ✔ Կրծքավանդակի ոսկրային համակարգի հիվանդություններ Կարող եք դիմել քաղաք Աբովյան, Արզնու խճուղի 10, ☎(0222)-2-00-11, 📧 ntbccarm@

Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնում ավարտվեց բժիշկների ևս մի խմբի համար կազմակերպված կատարելագործման դասընթացները:

Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն է հյուրընկալվել 2017 թվականի «Ավրորա» մրցանակի դափնեկիր, Սուդանի Նուբա լեռների պատերազմական գոտում՝ միակ վիրաբույժ, հազարավոր մարդկանց կյանք փրկած՝ Թոմ Քաթինան։ Այցի նպատակն էր ծանոթանալու կենտրոնի աշխատանքին, ախտորոշման (GenXpert, MGIT, LPA) և բուժման նոր մեթոդներին՝ այն Սուդանում ներդնելու համար։

 Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնում ավարտին են մոտենում բժիշկների ևս մի խմբի համար կազմակերպված կատարելագործման դասընթացները: Այս անգամ ունկնդիրները ֆթիզիատորներն են: Դասընթացները կազմակերպվում են Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի և Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտի միջև համապատասխան պայմանավորվածության համապատասխան, ըստ որում ՏԱԿ-ի բժիշկների համար՝ զգալի զեղչով, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում։ Դասընթացները ղեկավարում է տնօրենի գիտական գծով խորհրդական, դոցենտ Լ.Թ. Նիկոլայանը, ով բազմիցս դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ է անցել արտասահմանում՝ <<Մասնագիտություն>>, <<Ինֆորմատիկա>>, <<Հոգեբանություն>>, <<Խոսքի վարպետություն>> մասնագիտություններով: Դասախոսական կազմը համալրված է կենտրոնի բազմավաստակ մասնագետներով, ովքեր իրենց տարիների վաստակած փորձն ու հմտություններն են փոխանցում ունկնդիրներին: Եվս 12 բժիշկ կստանա ՇՄԶ 175 կրեդիտ՝ նախատեսված 7-շաբաթյա դասընթացի համար: Շնորհավորում ենք:

Մեր կենտրոնին անհրաժեշտ է բժշկական սարքավորումների ինժեներ: Պահանջները՝ մասնագիտական կրթություն, մասնագիտական աշխատանքային փորձ: Պարտականությունները՝ սարքավորումների ծրագրավորում, տեղադրում, շահագործում, փորձարկում և վերանորոգում: Բոլոր հետաքրքրվածները իրենց ինքնակենսագրականները (CV) կարող են ուղարկել մեր Facebook-ի էջին անձնական նամակով կամ զանգահարել (0222)-2-04-48 հեռախոսահամարով:

Մեր կենտրոնին անհրաժեշտ է բժիշկ-նյարդաբան: Պահանջները՝ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, մասնագիտակա աշխատանքային փորձ: Պարտականությունները՝ իրականացնել մասնագիտական խորհրդատվություն, նշանակել բուժում, կատարել գրառումներ հիվանդության պատմագրերում: Բոլոր հետաքրքրվածները իրենց ինքնակենսագրականները (CV) կարող են ուղարկել մեր Facebook-ի էջին անձնական նամակով:

Մեր կենտրոնին անհրաժեշտ է բժիշկ-ռեանիմատոլոգ: Պահանջները՝ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, մասնագիտական աշխատանքային փորձ: Բոլոր հետաքրքրվածները իրենց ինքնակենսագրականները (CV) կարող են ուղարկել մեր Facebook-ի էջին անձնական նամակով կամ զանգահարել (0222)-2-04-48 հեռախոսահամարով:

Մեր կենտրոնին անհրաժեշտ է համակարգչային օպերատոր-գործավար: Պահանջները՝ Microsoft word, excel, powerpoint, outlook, windows, internet ծրագրերի իմացություն, համակարգչով շատ արագ տպելու ունակություն, հայերեն(գերազանց), ռուսերեն, անգլերեն լեզվի իմացություն: Պարտականությունները՝ անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում, տեքստերի տպագրում, տվյալների մուտքագրում: Բոլոր հետաքրքրվածները իրենց ինքնակենսագրականները (CV) կարող են ուղարկել մեր Facebook-ի էջին անձնական նամակով կամ զանգահարել (0222)-2-04-48 հեռախոսահամարով:

Բոլոր աշխատանք փնտրողներն իրենց ինքնակենսագրականները (CV) կարող են ուղարկել մեր Facebook-ի էջին անձնական նամակով:

10.07.2019թ.-ին «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ է դիմել հիվանդ Պողոսյան Պողոսը(անունը փոխված) կրծքավնդակի աջ կեսի ցավերի, ջերմության բարձրացման, հևոցի, չոր հազի, ընդհանուր թուլության գանգատներով: Հիվանդը հետազոտվել է կենտրոնում, ախտորոշումը՝ աջակողմյան տուբերկուլոզային պլևրիտ, ֆիբրոթորաքս, պատյանավորված թոք: Արմեն Խանոյանի գլխավորությամբ կոլեգիալ որոշում է կայացվել կատարել վիրահատություն: Կատարվել է աջակողմյան թորակոտոմիա, աջ թոքի դեկորտիկացիա, պլևէկտոմիա, պլևրալ խոռոչի դրենավորում: Վիրահատությունը անցել է հաջող: Հիվանդի ընդհանուր վիճակը կայուն է, գտնվում է վիրաբուժական բաժանմունքում: