Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: © NTP - Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային Կենտրոն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

ՎՃԱՐՈՎԻ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

  Հարգելի հայրենակիցներ
Ողջունում եմ Ձեզ Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի պաշտոնական կայքում:
  Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության առաջատար տուբերկուլոզային բազմապրոֆիլային կենտրոն, որի հիմնական նպատակն է՝ արագ, ճշգրիտ ախտորոշել տուբերկուլոզը և իրականացնել միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան բուժում:   Տուբերկուլոզը համարվում է աշխարհում ամենատարածված վարակիչ հիվանդություններից մեկը, սակայն այն վերահսկելի, կառավարելի և բուժվող է:
Ի շնորհիվ գրագետ կազմակերպված տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ծառայության աշխատանքի՝ Հայաստանում վերջին տասը տարիների ընթացքում դիտվում է հիվանդացության և մահացության ցուցանիշների նվազում մոտ 2,5 անգամ:
  Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնը ցուցաբերում է հիվանդակենտրոն մոտեցում, բժշկական ծառայությունների բարձրակարգ սպասարկումն իրականացնում են փորձառու բժիշկները, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայում հիվանդների բուժման արդյունավետ ելքը ապահովելու համար: Կենտրոնը հագեցված է ժամանակակից լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ սարքավորումներով, հիմնանորոգված շենքային պայմաններով և հարմարավետ հիվանդասենյակներով: Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի ախտորոշումը և բուժումն անվճար է: Մեր կենտրոնի տեսլականն է ստեղծել երկիր, որն ազատ է տուբերկուլոզից:

Հայտարարություն՝ ժամանկավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար Ֆինանասատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի գնումների մասնագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար Հիմնական գործառույթներ՝ -Իրականացնել գնումների պլանավորման և իրականացման աշխատանքներ, -Իրականացնել կազմակերպության կարիքների համար գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի կազմման և մշակման աշխատանքներ -Իրականացնել գնման ընթացակարգերի պատշաճ կազամկերպում, -Ներկայացնել համակարգման վերաբերյալ առաջարկություններ, -Տիրապետել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին և այլ գործող նորմատիվ իրավական ակտերին, -Իրականացնել աշխատեղի նկարագրով նախատեսված գործառույթներ: Ներկայացվող թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար ներկայացվող պահանջներ՝ -Բարձրագույն կրթություն, -Գնումների մասնագետի որակավորում, -Առնվազ 3 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 1 տարին մասնագիտական աշխատանքային փորձ, -Լեզուների իմացություն՝ հայերենի ազատ տիրապետում, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, Գործարար որակները և գիտելիքների շրջանակը -Տիրապետել «Քաղաքացիական օրենսգրքին», «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին, համապատասխան որոշումներին և իր լիազորությունների հետ կապված նորմատիվ իրավական ակտերին, -Հաղորդակցվելու կարողություն, - Համագործակցելու և բանակացելու կարողություն, -Թիմում աշխատելու ունակություն, - Ճկունություն Աշխատանքի վայրը ՀՀ, ք.Աբովյան, Արզնու խճ. 10 ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ -Դիմում հարցազրույցին մասնակցելու համար (լրացվում է տեղում) -Բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի պատճենը/պատճեներ -Համապատասխան մարմիններից աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանքներ, -Արական սեռի անձինք՝ զինվորական գրքույքի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք, -Մեկ լուսանկար 3×4 չափի, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը, սոցիալական քարտի պատճենը կամ հանրային ծառայության համարանիշ ունենալու մասին տեղեկանք Փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 10:00-15:00: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2019 թվականի նոյեմբերի 22-ը: Մրցույթը տեղի կունենա սույն թվականի նոյեմբերի 26-ին «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում, հասցե՝ ք. Աբովյան, Արզնու խճ. 10 Հարցերի դեպքում զանգահարել անձնակազմի կառավարման բաժին՝ (0222)-2-04-48 հեռախոսահամարով:

Առաջին սեմինարը կայացել է նոյեմբերի 5-ին և 6-ին, որին ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ի, Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի ՏԲ մասնագետները: Տուբերկուլոզի կառավարման ոլորտում վերջին հինգ տարիների ընթացքում ԱՀԿ-ի կողմից սահմանվել են միջազգային փաստարկում ունեցող նոր ուղղվածություններ, որոնց ներդրումը վերաբերվում է ՏԲ-ի հայտնաբերմանը և բուժմանը, ընթացիկ վերահսկողությանը և ծրագրային կառավարման ոլորտին: Այս հրամայականների համատեքստում ՀՀ Տուբերկուլոզի ազգային կենտրոնը, ՀՀ ԱՆ Գլոբալ հիմանադրամի աջակցությամբ իրականացնում է ՏԲ մասնագետների գիտագործնական սեմինարների շարք, որոնք իրականացվելու են ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ում, Գյումրիում և Սիսիանում ընդգրկելով տարածաշրջանային ՏԲ հաստատությունների մասնագետներին: «Տուբերկուլոզի (ՏԲ) կառավարման 2016-2020թթ ծրագրի ռազմավարությունը: ՀՀ-ում ՏԲ հայտնաբերման, բուժման և ընթացիկ վերահսկողության վարման արդի մոտեցումները և նրանց ներդրումը» թեմայով գիտագործնական սեմինարը ՀՀ ԱՆ թիվ 728-Լ որոշմամբ մասնակիցներին շնորհվելու է ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ:

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: © NTP - Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային Կենտրոն